Hugolín Gavlovič

Posted in Quotes
10.11.2012 - 13:22
by Clira14

23. V jedném kumšte dobre se cvič, z mnohých naraz nechytaj nic.

Víš kumšt dobrý, tehdy pracuj podle neho z chuti, byť ho lenosť neprivédla ku zapomenutí. Nebo kumšt peknejší bývá, a vtip se zostruje, jestli ruka v dobrém kumšte častejšej pracuje. Jaký kumšt se kdo naučil, taký nech varuje, vyživení podle neho nech zaopatruje. Dobrá vec jest s pekným kumštem tovaristvo míti, nebo kumšt i težké práce umí polehčiti. Mnohých kumštúv se nechytaj, pri jedném zústávaj, na to, čo bereš pred seba, bedlivý pozor daj. Jestliže na mnohé kumšty mysel tvú rozšíríš, ani jedno, ani druhé porádne nesplníš.

Hugolín Gavlovič: Valaská škola mravúv stodola

Facebook Comments

comments

Leave a Reply