Category ‘Quotes’

Resolutions

Posted in Quotes
3.3.2013 - 21:40
by Clira14

Instead of making a resolution to learn how to code in 2013, you might make a resolution to learn how to draw.

Auren Hoffman

Hugolín Gavlovič

Posted in Quotes
10.11.2012 - 13:22
by Clira14

23. V jedném kumšte dobre se cvič, z mnohých naraz nechytaj nic.

Víš kumšt dobrý, tehdy pracuj podle neho z chuti, byť ho lenosť neprivédla ku zapomenutí. Nebo kumšt peknejší bývá, a vtip se zostruje, jestli ruka v dobrém kumšte častejšej pracuje. Jaký kumšt se kdo naučil, taký nech varuje, vyživení podle neho nech zaopatruje. Dobrá vec jest s pekným kumštem tovaristvo míti, nebo kumšt i težké práce umí polehčiti. Mnohých kumštúv se nechytaj, pri jedném zústávaj, na to, čo bereš pred seba, bedlivý pozor daj. Jestliže na mnohé kumšty mysel tvú rozšíríš, ani jedno, ani druhé porádne nesplníš.

Hugolín Gavlovič: Valaská škola mravúv stodola

After a while

Posted in Quotes
23.9.2012 - 09:35
by Clira14

But after a while you realize time flies…

Porcupine Tree

To grow up

Posted in Quotes
3.9.2012 - 09:10
by Clira14

To grow up means accepting vulnerability with all its coincidences.

true story

Shit happens

Posted in Quotes
4.8.2012 - 04:38
by Clira14

If shit is happening, struggle!

True story

Glasses

Posted in Quotes
24.10.2011 - 16:37
by Clira14

I can see nothing essential without my glasses into the detail… but what’s worse – some people can’t see despite having glasses right on their nose…

(true story)

Life’s too short

Posted in Quotes
9.9.2011 - 08:32
by Clira14

Life is too short to wake up in the morning with regrets. So love the people who treat you right, forget about the ones who don’t, and believe that everything happens for a reason. If you get a chance, take it. If it changes your life, let it. Nobody said that it’d be easy; they just promised it’d be worth it.