Category ‘Uncategorized’

Sea Change: January – Meditation Habit

Posted in Uncategorized
12.1.2015 - 13:00
by Clira14

As far as I really don’t know what to do with my LPR related health issues, I somehow shifted from direct solutions like experimenting with medications and trying different food or diets to more “spiritual” (in fact not as spiritual as it sounds) way of pleasing myself and being happy. I enroled into Sea Change program by Leo Babauta. You might think I must be crazy to follow all his stuff, but I think everything he writes is the most compete habbit change tutorial you’ve ever seen and it can’t harm anyone so.. for me now, anything is worth to try. (more…)

Need to declutter

Posted in Uncategorized
18.12.2014 - 11:53
by Clira14

Inspired by Zen Habits and stuff like that, I came to the conclusion I need to declutter stuff around me. I will start with the space round me:

  1. Desk and its drawers
  2. Glass cabinet
  3. Bookshelf
  4. Wardrobe

But when? I will start today, evening. Cross fingers, I will post update soon.

Resolutions

Posted in Quotes
3.3.2013 - 21:40
by Clira14

Instead of making a resolution to learn how to code in 2013, you might make a resolution to learn how to draw.

Auren Hoffman

Hugolín Gavlovič

Posted in Quotes
10.11.2012 - 13:22
by Clira14

23. V jedném kumšte dobre se cvič, z mnohých naraz nechytaj nic.

Víš kumšt dobrý, tehdy pracuj podle neho z chuti, byť ho lenosť neprivédla ku zapomenutí. Nebo kumšt peknejší bývá, a vtip se zostruje, jestli ruka v dobrém kumšte častejšej pracuje. Jaký kumšt se kdo naučil, taký nech varuje, vyživení podle neho nech zaopatruje. Dobrá vec jest s pekným kumštem tovaristvo míti, nebo kumšt i težké práce umí polehčiti. Mnohých kumštúv se nechytaj, pri jedném zústávaj, na to, čo bereš pred seba, bedlivý pozor daj. Jestliže na mnohé kumšty mysel tvú rozšíríš, ani jedno, ani druhé porádne nesplníš.

Hugolín Gavlovič: Valaská škola mravúv stodola

After a while

Posted in Quotes
23.9.2012 - 09:35
by Clira14

But after a while you realize time flies…

Porcupine Tree